Társadalomtudományi munkaközösség

Vasánczki Gabriella, munkaközösség-vezető

„Az intelligencia egy bizonyos kvantuma velünk születik. Hogy ezt ki tudjuk-e hozni magunkból, környezetünktől függ.”
(Vekerdy Tamás)

Bízom benne, hogy ebben a nemes feladatban munkaközösségünk jelentős szerepet tölt be.

A munkaközösség tagjai:

Galgóczi Noémi
Horváth Gyöngyi
Király Tünde
Kosztolányi Julianna
Lőrincz Mónika
Nagyné Gemeri Linda
Nyíri Márton
Papné Szalai Csilla
Róthné Szőlősi Andrea
Szabó Mária
Szabó Viktória
Vasánczki Gabriella

A társadalomtudományi munkaközösség tagjai magyar nyelvet és irodalmat, történelmet és ének-zenét tanító tanárok. Célunk az anyanyelvi műveltség megalapozása, fejlesztése, a magyar nép és a világ történelmének megismertetése, zenei és művészeti érdeklődés kialakítása az általános iskola felső tagozatán. Ezek a tárgyak az órarendben külön jelennek meg, de mi igyekszünk ezt az éles határt átlépni, egységet, összhangot teremteni, ezért munkánkat folyamatos együttműködés jellemzi.

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként.”
(Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről)

 A magyartanítás feladata az olvasóvá nevelés is. A klasszikus kötelező olvasmányok mellett igyekszünk felhívni a figyelmet más, a korosztálynak megfelelő szépirodalmi művekre. A diákok a hagyományos olvasónapló elkészítése mellett kreatív feladatokat is választhatnak, melyek segítségével társaik körében népszerűsíthetik ezeket az irodalmi alkotásokat. Színházlátogatásokat szervezünk, ahol megelevenedik a történet, az előadás részeseivé válunk.  Érdeklődő tanítványainkat versenyekre hívjuk a versmondás, a szép beszéd, a helyesírás területein.  Nagyon népszerű az őszi Bolyai anyanyelvi csapatverseny, amelyen hosszú évek óta sikeresen szerepelnek tanítványaink. Szavalóversenyünk kiemelkedő résztvevői további városi és területi fordulókon vehetnek részt. A legszebben olvasó tanulók a Kazinczy-versenyen mutatkozhatnak be. Lelkes, vállalkozó kedvű gyerekeket készítünk fel iskolai előadásokon, ünnepélyeken való szereplésre. A felzárkóztatás sem marad el, a szövegértés és helyesírás alapjait korrepetálásokon, fejlesztő órákon gyakoroltatjuk. Célunk, hogy minden gyermek megfelelő alapokkal, biztos tudással kezdje majd meg a középiskolai tanulmányait, így már a hetedik osztály második felétől tartunk előkészítő órákat az érdeklődők számára.

A magyar irodalom tanítása szorosan összefügg történelmünkkel. Íróink, költőink hitvallását akkor tehetjük érthetővé, ha vázoljuk az adott kor problémáit, melyek elmélyítésében segítenek a történelem szakos tanárok.  A történelemórákat színesítik az oktatóvideók, az aktuális tananyaghoz kapcsolódó múzeumlátogatások, nevezetességek felkeresése. Tanulmányi kirándulások során útba ejtjük a történelmi emlékhelyeket, melyek közelebb hozzák a múltat.

Az általános műveltség része az ének-zene oktatása. Van, aki műveli, van, aki hallgatja:

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”
(Kodály Zoltán)

A nyelv és a zene a kultúra és az élet két alapköve. Utóbbira igen kevés idő jut az órakeretben, de tanáraink minden egyéb lehetőséget megragadnak, hogy a tanulók megismerjék a nagyszerű magyar és külföldi klasszikusokat.