Emelt szintű angol nyelvoktatás

Iskolánkban az angol nyelv oktatása már több mint 20 éves múlttal rendelkezik. A kezdetektől nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a gyerekekkel megszerettessük az angol nyelvet, és minél magasabb szintű nyelvtudással vértezzük fel őket a nyolcadik osztály végére. Ennek oka nem is kérdés: az angol az első és legfontosabb idegen nyelv, mely a mai modern világban elengedhetetlen, megkerülhetetlen.

A zenék, filmek, számítógépes játékok, az internet világában találkoznak vele a gyerekek leginkább, majd egy-egy utazás alkalmával, illetve ez a tudomány, az üzlet és a kereskedelem nyelve, és még sorolhatnánk.

Mindezek együtt késztettek bennünket arra, hogy bevezessük az angol nyelv emelt szintű oktatását. Iskolánkban a diákok 4. évfolyamon heti három, felső tagozaton pedig heti 5 órában, csoportbontásban tanulnak. A 21. századi oktatási anyagok használata nemcsak a nyelvtudás gyarapítását, hanem az angolszász kultúra és történelem megismerésérét is biztosítja. Tananyagaink széles körben biztosítják a tantárgyközi kapcsolatokat, minden más tárgyhoz kapcsolódóan tartalmaznak ismeretanyagokat, melyek lehetővé teszik az angol nyelvre mint eszközre való tekintést.

Diákjaink nemcsak az angol nyelvet tanulják meg, hanem azt is, hogy milyen módon tudják használni az idegen nyelvet más tudományokban. Fontosnak tartjuk, hogy ráébresszük őket, a nyelvtanulás nem öncélú, sőt olyan dolgok megismerését segíti, melyek csak az anyanyelvünket vagy másik idegennyelvet tanulva nem biztos, hogy elérhetőek.

Az emelt szintű angol nyelvoktatásban részt vevő tanulóinknak számos lehetőséget kínálunk a nyelvvel való kapcsolat kialakítására, a fejlődésre, különböző megmérettetésekre, élmények szerzésére. Egy normál tanév során a következő eseményeken vehetnek részt angolosaink:

– iskolai, városi, területi, megyei és országos szintű versenyek,

– havonta megjelenő játékos kvízek, feladványok megoldása,

– angol nyelvű színházi előadások megtekintése,

– egyhetes tanulmányi út Angliában (az út során anyanyelvi környezetben tehetik próbára a megszerzett nyelvtudásukat a gyerekek – egy életre szóló élménnyel gazdagodnak).

Ezeken kívül iskolánk minden tanévben több hétre vendégül lát egy-egy külföldi egyetemistát az AIESEC szervezetén keresztül, akik az angolórák keretein belül előadásokat tartanak hazájukról, kultúrájukról, szokásaikról. Volt köztük, aki táncolni tanította a gyerekeket, volt, akivel együtt főztünk. Diákjaink mindig sokat gyarapodnak ezeknek az élményeknek köszönhetően. Az elmúlt években a következő országokból látogattak el hozzánk: Brazília, Kanada, Nigéria, Sri Lanka.

 Sikereink:

A tanulmányi versenyekre mindig szorgalmasan készülnek tanulóink, és a kemény munkának látható eredményei vannak: számos versenyen szerepelnek kiemelkedő eredménnyel a gyerekek, sokszor a dobogó legfelső fokán végezve.

A nyelvtanulás folyamata során megtapasztalják, hogy egyre magasabb szintű, nyolcadik osztályban pedig akár eredeti irodalmi műveket is tudnak olvasni, megérteni és élvezni.

Ahogy gyarapodik nyelvtudásuk, egyre komplexebb módon tudják azt használni. Tudásszintjüknek megfelelően gördülékenyen tartanak előadást különböző témákban IKT eszközök használatával. Ilyenkor lehetőség nyílik saját érdeklődési körüknek megfelelően kidolgozni egy-egy tárgykört, és elmerülni a tudományok, irodalom, természetismeret vagy bármely izgalmas világ rejtelmeiben. Régi tanítványaink sokszor mesélik, hogy ezek az anyagok a középiskolai szintnek is megfelelnek, jó alapot biztosítanak magasabb szintű feladataikhoz.

Nem egy nyolcadik osztályos diákunk a középfokú komplex („C” típusú) nyelvvizsgával a kezében ballag el iskolánkból, ami nem kis teljesítmény, hiszen tudjuk, hogy sok diploma pont a nyelvvizsga hiánya miatt ragad bent.

A középiskolákból látogatóba visszatérő volt tanítványaink mind arról számolnak be, milyen sikeresen megállják a helyüket az angolórákon, és sokan saját magukon is meglepődve jelentik ki: „Nem is gondoltam, hogy ilyen jó vagyok angolból!”

Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Angol nyelvi munkaközösség
Az angol nyelvi munkaközösség a Facebookon