Diákönkormányzat

Iskolánkban Diákönkormányzat működik a 2011. évi CXC. törvény útmutatásai, valamint saját szervezeti és működési szabályzata alapján.

A diákönkormányzatba (röviden DÖK) az iskola valamennyi felsős tanulója beletartozik. A diákönkormányzat életét, munkáját a DÖK vezetősége, a Diáktanács (DT) tartja a kezében. A DT tagjait az osztályok választják, osztályonként 1-1 főt. Az 1. osztályosok a DT munkájában nem vesznek részt, életkori sajátosságaikból kifolyólag, a rendezvényeinek viszont aktív résztvevői.

A DÖK vezetősége 2 fős.  A Diáktanács az általa megválasztott felelősökkel szervezi a közösségi életet, segíti a rend a fegyelem betartását. Képviseli a diákokat, érvényesíti a döntési, véleményezési, egyetértési jogait. Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

A DÖK vezetősége tanévenként legalább egy alkalommal diákparlamentet hív össze, amelyen minden tanuló részt vehet.

A DT szeptemberben elkészíti éves munkatervét, amely alapján ülésezik. Programtervezet készül a megszervezésre javasolt rendezvényekről, amelyet minden osztálytermben kifüggesztünk. A DT tagjainak legfontosabb feladata, hogy az ülésen elhangzottakról tákékoztassák osztálytársaikat. Alkalmanként, sürgős esetekben az iskolarádión keresztül tájékoztatják a tanulókat a fontos döntésekről, eseményekről.

A DT munkáját Karlbauer Bálint támogató pedagógus segíti.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a tagok nemcsak jelenléteikkel, hanem a programok színesítésével, változatosabbá tételével is hozzájárulnak a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A DT tagok felhívó plakátokat, dekorációkat készítenek a DÖK programokhoz, több esetben a faliújság frissítésében is segítségünkre vannak.

A Diákönkormányzat egyik legnagyobb szabású programja a farsang, hisz itt a tanulók-tanárok mellett a szülőket, rokonokat, barátokat egyaránt várjuk. A szülők jelentős segítségével évek óta büfé várja a gyerekeket.

A DÖK évente megrendezett programjai:

-mikulásünnepség

-felsős farsang

A fent említett programokhoz szükséges anyagok, eszközök, díjak finanszírozását a Diákönkormányzat fedezi. Az összegeket a farsangi bevételekből és a pályázati pénzekből tudjuk fizetni. A DÖK által szervezett rendezvényeken sokat segítenek munkájukkal a nevelők, felajánlásaikkal a szülők.

A DÖK az iskola által szervezett programok segítésében is aktívan részt vesz, pl: játszóházak, stb.

 

Diákjogi tudor

A Diákjogi tudor alapvető diákjogi eseteket tárgyal. A kiadvány diákoknak szól, egyszerűsített nyelvezetű. A tipikus iskolai konfliktusokhoz, érdekséremekhez vezető problémákat járja körbe. Nem csak a diákok jogait, de azok kötelességeit is bemutatja.