Német nyelvi munkaközösség

Dr. Kollárné Kovács Marianna, munkaközösség-vezető

 

Német nemzetiségi oktatás

 

Intézményünkben a német nemzetiségi nyelvoktatás 2014 szeptemberében indult Dr. Merwald Anna, a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat akkori elnökének kezdeményezésére. Évfolyamonként 2-2 osztály tanul a nemzetiségi oktatásban. Az első németes osztályunk a 2021/22-es tanévben végzett.

A nemzetiségi nyelvoktatás célja iskolánkban:

  • megismertetni tanulóinkkal a Magyarországon élő német kisebbség múltját és jelenét, valamint fontosabb ünnepeit, szokásait,
  • nemzetiségi hagyományok ápolása,
  • a német nyelv magas szintű oktatása.

A nyelvoktató nemzetiségi oktatás keretében a diákok valamennyi tantárgyat magyarul tanulják. A német nyelv oktatása a hagyományos nyelvoktató formában, minden évfolyamon heti 5, évi 180 órában történik. Ezt egészíti ki heti 1-1 tanóra népismeret, illetve alsó tagozaton néptáncoktatás a testnevelés keretén belül. A tanulók csoportbontásban tanulják a német nyelvet, valamint ismerkednek a német kultúra hagyományaival.

A nyelvoktatás kezdő szakaszában a szóbeli nyelvhasználat áll előtérben. Kezdetben versek, mondókák, dalok segítik a tanulást, melyek nyelvi formái rögzülnek a tanulókban. A szituációs és szerepjátékokban tanult mondatok is a későbbi kommunikációt készítik elő. A nyelvtani jelenségeket ebben a szakaszban kis lépésekben, sok gyakorlással sajátítják el a tanulók.

A nyelvi nevelés későbbi szakaszában (felső tagozat) egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a nyelvtani szerkezetek tudatosabb használatára mind a szóbeli, mind pedig az írásbeli kommunikáció során. Az írás, olvasás és hallás utáni megértés fejlesztése mellett természetesen figyelmet fordítunk a beszédkészség fejlesztésére is.

Fontosnak tartjuk a német nemzetiségi ünnepek, hagyományok ápolását. Tanév elején elsőseinket „Schultüte”-vel köszöntjük. Márton-napon lámpás felvonuláson elevenítjük fel Szent Márton történetét. Az adventi időszakban tanulóink rendszeresen fellépnek a városi és iskolai ünnepi rendezvényeken. Tánccsoportjaink állandó fellépői a KesziFesztnek, a Szent Mihály napi búcsúnak, de az iskola jótékonysági bálját és a Fazekas Gála műsorát is színesítik produkciójukkal. Táncosaink többször kaptak meghívást a környékbeli sváb települések rendezvényeire is.

Tehetséges tanulóink minden évben eredményesen szerepelnek a német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny fordulóin, az országos német nyelvi versenyen, és a német nyelvi szépolvasási versenyen. Végzős diákjaink többsége a nyelvvizsgát tűzte ki az idei tanév fő céljának.

Törekvéseinket, célkitűzéseinket az iskolavezetés mellett a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatja. Többek között programokat, kirándulásokat szerveznek nemzetiségi tanulóinknak, fellépési lehetőséget biztosítanak különböző rendezvényeken és anyagi támogatást nyújtanak nemzetiségi programjaink, versenyeink lebonyolításához.

 

A német nyelvi munkaközösség tagjai:

Dudák Hajnalka
Kamocsa Tímea
Kaszásné Kovács Gabriella
Dr. Kollárné Kovács Marianna
Kovács Bernadette
Maklári Orsolya
Szilassiné Lutz Marianna
Vasvári Katalin
Vigh-Sülye Klára