Német nyelvi munkaközösség

Dr. Kollárné Kovács Marianna, munkaközösség-vezető

Német nemzetiségi oktatás

Intézményünkben a 2014-15. tanévben indult az első nemzetiségi osztály Dr. Merwald Anna, a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat akkori elnökének kezdeményezésére. Jelenleg évfolyamonként 2-2 osztályban majd 500 fő vesz részt a nemzetiségi oktatásban. Az itt folyó oktató-nevelő munkát a Nemzeti Alaptanterven és a kerettantervi rendeleteken kívül a Nemzeti etnikai kisebbségek oktatásának irányelvei határozzák meg.

A nemzetiségi oktatás célja a hagyományok megőrzése, a nemzetiségi identitás elmélyítése. Sajátos helyzetet teremt, hogy a nemzetiségi osztályba jelentkező gyerekek nem beszélik a nemzetiség nyelvét, ezért a német nyelvvel, mint idegennyelvvel ismerkednek.  Az osztályok a magas létszámnak köszönhetően bontott csoportban tanulnak. A mindennapos németórák mellett hetente 1 német hon- és népismeret, illetve alsó tagozaton 1 német néptánc óra is segíti a megismerkedést a nemzetiségi szokásokkal. Negyedik évfolyamtól a diákok második nyelvként az angolt is felveszik – először heti egy, majd két órában.

Tanulóink iskolán kívül is kamatoztatják a németórákon szerzett tudásukat. Nyelvi versenyeken vesznek részt, német nemzetiségi táncosaink, illetve tanulócsoportjaink pedig az iskolai fellépések mellett számos iskolán kívüli rendezvény állandó szereplői is. A dunakeszi városi ünnepségeken túl (Keszifeszt, búcsú, advent, gyereknap, majális) a környező településekre is rendszeres meghívást kapunk, ahol tanulóink bemutathatják tánctudásukat, kulturális műsoraikat. 2019 nyarán még testvérvárosunkba, a németországi Deggendorfba is kijutott iskolánk akkori 6. osztályos tánccsoportja, egy háromnapos fesztiválra.

Bízunk benne, hogy a nemzetiségi önkormányzat, valamint a város segítségével hamarosan testvériskolai kapcsolatra is szert tehetünk Deggendorfban, mely hatalmas lehetőséget jelentene mind diákjaink, mind pedig pedagógusaink számára a német nyelv tanulásában/tanításában.

A német nyelvi munkaközösség tagjai:

Dudák Hajnalka
Kamocsa Tímea
Kaszásné Kovács Gabriella
Dr. Kollárné Kovács Marianna
Kovács Bernadette
Maklári Orsolya
Szilassiné Lutz Marianna
Vasvári Katalin
Vigh-Sülye Klára

Az oktató munkánk elsődleges célja:

a német nyelv olyan fokú megtanítása, ami magasabb szintű nyelvi kultúrát eredményez.

Nevelési, oktatási alapelveink:

  • Arra törekszünk, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei.
  • Más kultúrák iránti toleranciára történő nevelés.
  • Az önművelődésre, a pontosságra irányuló tanulói igényesség kialakítása – önellenőrzés, önbizalom erősítés
  • kulcskompetenciák fejlesztése
  • a tanulók kommunikációs képességének sokoldalú fejlesztése
  • IKT-eszközök tanórai alkalmazása
  • Tehetséggondozás – nyelvi versenyek: szépolvasási; vers- és prózamondó verseny, Országos Német nyelvi verseny

Hagyományteremtés- és ápolás: a gyerekek megismerik és ápolják a német nemzetiség szokásait, kulturális örökségét, fejlesztik nemzetiségi öntudatukat – Schultüte, Márton-nap, karácsony, népviselet napja, Lesenacht, Abschiedsvormittag.