Környezetvédelmi programok

„Az követi el a legnagyobb hibát, aki azért nem tesz semmit, mert csak keveset tudnak tenni!

Iskolánkban 1994-ben alakult a környezetvédelmi, később környezeti nevelés munkaközösség, melynek fő feladata tanulóink környezettudatosságra való nevelése.

 

Célunk a környezettudatos gondolkodásmód és a környezetbarát életmód kialakítása, elmélyítése életkori sajátosságainak figyelembe vételével. Mivel ez a folyamat élethosszig tart, ezért fontos, hogy már az iskolai években kialakítsuk a helyes környezeti szemléletet a gyerekekben.

 

A környezeti nevelés nem köthető egyetlen tantárgyhoz, lehetőség szerint minden tantárgyba be kell építeni. A tanórákon kívül szakkörök, erdei iskolák természetjáró túrák, kirándulások, táborok, kiállítások, akciók, stb. szervezésével is hozzájárulhatunk a helyes szemlélet kialakulásához.

 

Ezért döntöttünk úgy, hogy a tantestület minden tagja és iskolánk minden diákja részt vesz a környezeti nevelésben.