Tantestületünk tagjai

„A tanárt nem a pápaszem, a notesz és a tekintély teszi,

hanem a lélek és az értelem csodálatosan egyesült fogékonysága

a gyermek álmai és vágyai iránt.”

(Juhász Gyula)

Papné Szalai Csilla
igazgató
történelem, angol nyelv

Bársony Anita
igazgatóhelyettes
matematika, testnevelés
Nemeshegyiné Bali Barbara
igazgatóhelyettes
konduktor – tanító
Vitkóczi Henrietta
igazgatóhelyettes
tanító, ének-zene

 

 

Alsó tagozat

Bálint Ira

Bánki Teréz

Beke Józsefné

Benedek-Micsinai Fruzsina

Bereczkiné Juhász Éva

Bónisné Pataki Gabriella

Bozsik Beáta

Dudák Hajnalka

Endesné Bodzsár Csilla

Éles Péterné

Futaky Linda

Gombai-Besenyei Zsuzsanna

Gutpintérné Ugróczky Krisztina

Hirczné Rendek Gabriella

Horváth Zsófia

Hőlakiné Danka Gabriella

Kamocsa Tímea

Kaszásné Kovács Gabriella

Karlbauer Bálint

Kiss Dóra

Kopándi Beatrix

Kozma Éva Petra

Köcski Mária

Kővári Katalin

Kurucz Emese

Laczkó-Czelba Viktória

Légrádi-Szilárd Éva

Lindmayer Zsuzsanna

Mesterné Volkán Vivien

Párniczky Péter Lászlóné

Rátkay Diána

Sarkadiné Rendes Zita

Sebestyén Borbála

Schottner Rita

Steckel Patrícia

Szamosváry Beatrix

Szilassiné Lutz Marianna

Varga-Kis Bernadett

Vasvári Katalin

Vigh-Sülye Klára

Winkler Anikó

 

Felső tagozat

(2023/2024-es tanévben tanított tantárgyak)

Bajkán Katalin – testnevelés, etika (7.a of.)

Baldesweiler Judit Mónika – digitális kultúra, fizika

Balogh Edit – matematika, etika

Dudák Hajnalka – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (8.nb of.)

Dulibán Bernadett – technika és tervezés, vizuális kultúra

Dusza Tibor – technika és tervezés, vizuális kultúra

Háló Zita Éva – angol nyelv, etika (8.b of.)

Horváth Tibor – matematika, fizika

Kaszásné Kovács Gabriella – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (7.na of.)

Király Tünde – magyar nyelv, irodalom, hon- és népismeret, történelem (6.a of.)

Dr. Kollárné Kovács Marianna – német nyelv, német nemzetiségi népismeret (7.nb of.)

Kosztolányi Julianna – magyar nyelv és irodalom, dráma és színház (6.b of.)

Kovács Bernadette – német nyelv, német nemz. népismeret, etika

 Kovál László – testnevelés, etika (6.nb of.)

Krevenka Antal – matematika, digitális kultúra, földrajz (8.c of.)

Lőrincz László – testnevelés, etika

Lőrincz Mónika – magyar nyelv és irodalom (5.na of.)

Lugosi László – biológia, földrajz, természettudomány (5.nb of.)

Maklári Orsolya – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (8.na of.)

Márkus Erzsébet – ének-zene

Nagyné Gemeri Linda – földrajz, természettudomány, könyvtár (5.b of.)

Nyíri Márton – történelem, hon-és népismeret, állampolgári ismeretek

Nyíriné Fürstner Viktória – angol nyelv (7.b of.)

Pénzesné Bánfi Csilla – angol nyelv

Róthné Szőlősi Andrea – magyar nyelv és irodalom, történelem, állampolgári ismeretek

Sebestyén Borbála – angol nyelv

Szabó Viktória – magyar nyelv és irodalom, etika, dráma és színház (8.a of.)

Szegő Péter – kémia, biológia

Tóthné Bundi Anita – angol nyelv

Urbánné Mező Júlia – fejlesztés

Varga Tibor – matematika

Vasánczki Gabriella – magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (5.a of.)

Vasvári Katalin – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (6.na of.)

 

Szabadságon, GYES-en lévő kollégák

Csomai Renáta

Horváth Gyöngyi Julianna

Slezsák Zita

Tóth Noémi