Tantestületünk tagjai

„A tanárt nem a pápaszem, a notesz és a tekintély teszi,

hanem a lélek és az értelem csodálatosan egyesült fogékonysága

a gyermek álmai és vágyai iránt.”

(Juhász Gyula)

Papné Szalai Csilla
intézményvezető
történelem, angol nyelv

Bársony Anita
intézményvezető-helyettes
matematika, testnevelés
Nemeshegyiné Bali Barbara
intézményvezető-helyettes
konduktor – tanító
Vitkóczi Henrietta
intézményvezető-helyettes
tanító, ének-zene

 

 

Alsó tagozat

Bálint Ira

Bánki Teréz

Beke Józsefné

Bereczkiné Juhász Éva

Bónisné Pataki Gabriella

Bozsik Beáta

Dudák Hajnalka

Endesné Bodzsár Csilla

Éles Péterné

Farkas Ibolya

Futaky Linda

Gombai-Besenyei Zsuzsanna

Gutpintérné Ugróczky Krisztina

Hirczné Rendek Gabriella

Hőlakiné Danka Gabriella

Kamocsa Tímea

Kaszásné Kovács Gabriella

Kopándi Beatrix

Köcski Mária

Kővári Katalin

Kurucz Emese

Laczkó-Czelba Viktória

Légrádi-Szilárd Éva

Lindmayer Zsuzsa

Mesterné Volkán Vivien

Németh Mária

Párniczky Péter Lászlóné

Péter Henriett

Rátkay Diána

Sarkadiné Rendes Zita

Sebestyén Borbála

Szabó Viktória

Szilassiné Lutz Marianna

Varga-Kis Bernadett

Vasvári Katalin

Vigh-Sülye Klára

Winkler Anikó

 

Felső tagozat

(2021/2022-es tanévben tanított tantárgyak)

Bajkán Katalin – testnevelés, etika (5.a of.)

Baldesweiler Judit Mónika – fizika, informatika

Balogh Edit – matematika

Csomai Renáta – testnevelés

Dudák Hajnalka – német nyelv, német nemz. népismeret

Dusza Tibor – vizuális kultúra

Farkas Ibolya – digitális kultúra, informatika

Farkasné Kusztor Adél – földrajz, történelem

Galgóczi Noémi – hon- és népismeret, magyar nyelv és irodalom, történelem

Hajtman Andrásné Helmle Szilvia – biológia, természettudomány, etika

Háló Zita Éva – angol nyelv, etika (6.b of.)

Horváth Ágnes Katalin – fejlesztés

Horváth Tibor – matematika (8.a of.)

Kaszásné Kovács Gabriella – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (5.na of.)

Király Tünde – hon- és népismeret, történelem, fejlesztés

Dr. Kollárné Kovács Marianna – német nyelv, német nemzetiségi népismeret (5.nb of.)

Kosztolányi Julianna – magyar nyelv és irodalom, etika (8.b of.)

Kovács Bernadette – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (7.nb of.)

 Kovál László – testnevelés, etika

Krevenka Antal – matematika, digitális kultúra (6.c of.)

Lőrincz László – testnevelés, etika

Lőrincz Mónika – magyar nyelv és irodalom, etika (7.b of.)

Lugosi Istvánné – technika és tervezés, technika, életvitel és gyakorlat, etika (8.n of.)

Lugosi László – biolgógia, földrajz, természettudomány

Márkus Erzsébet – ének-zene

Nagyné Gemeri Linda – földrajz, természettudomány (7.c of.)

Nyíri Márton – történelem, digitális kultúra, hon-és népismeret, informatika

Nyíriné Fürstner Viktória – angol nyelv, etika (5.b of.)

Péter Henriett – német nyelv, etika (6.na of.)

Póczik Eszter – angol nyelv

Róthné Szőlősi Andrea – magyar nyelv és irodalom, történelem, hon- és népismeret

Sebestyén Borbála – angol nyelv, vizuális kultúra

Dr. Selényi Györgyné – kémia

Slezsák Zita – angol nyelv

Szabó Mária – magyar nyelv és irodalom, fejlesztés

Szabó Viktória – magyar nyelv és irodalom, etika (6.a of.)

Vasánczki Gabriella – magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (7.a of.)

Vasvári Katalin – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (7.na of.)

 

Szabadságon, GYES-en lévő kollégák

Cs. Kis Gabriella

Csontos Tamás

Heteyné Schenkerik Ágnes

Horváth Gyöngyi Julianna

Tóth Noémi