Tantestületünk tagjai

„A tanárt nem a pápaszem, a notesz és a tekintély teszi,

hanem a lélek és az értelem csodálatosan egyesült fogékonysága

a gyermek álmai és vágyai iránt.”

(Juhász Gyula)

Papné Szalai Csilla
intézményvezető
történelem, angol nyelv

Bársony Anita
intézményvezető-helyettes
matematika, testnevelés
Nemeshegyiné Bali Barbara
intézményvezető-helyettes
tanító
Vitkóczi Henrietta
intézményvezető-helyettes
tanító, ének-zene

 

 

Alsó tagozat

Bálint Ira

Bánki Teréz

Beke Józsefné

Bereczkiné Juhász Éva

Bónisné Pataki Gabriella

Bozsik Beáta

Dudák Hajnalka

Endesné Bodzsár Csilla

Éles Péterné

Farkas Ibolya

Futaky Linda

Gombai-Besenyei Zsuzsanna

Gutpintérné Ugróczky Krisztina

Hirczné Rendek Gabriella

Hőlakiné Danka Gabriella

Kamocsa Tímea

Kaszásné Kovács Gabriella

Kopándi Beatrix

Köcski Mária

Kővári Katalin

Kurucz Emese

Laczkó-Czelba Viktória

Légrádi-Szilárd Éva

Lindmayer Zsuzsa

Mesterné Volkán Vivien

Németh Mária

Párniczky Péter Lászlóné

Péter Henriett

Rátkay Diána

Sarkadiné Rendes Zita

Schottner Rita

Sebestyén Borbála

Szabó Viktória

Szilassyné Lutz Marianna

Tóth Noémi

Varga-Kis Bernadett

Vasvári Katalin

Vigh-Sülye Klára

Winkler Anikó

 

Felső tagozat

(2021/2022-es tanévben tanított tantárgyak)

Bajkán Katalin – testnevelés, etika (5.a of.)

Baldesweiler Judit Mónika – fizika, informatika

Balogh Edit – matematika

Csomai Renáta – testnevelés

Dudák Hajnalka – német nyelv, német nemz. népismeret

Dusza Tibor – vizuális kultúra

Farkas Ibolya – digitális kultúra, informatika

Farkasné Kusztor Adél – földrajz, történelem

Galgóczi Noémi – hon- és népismeret, magyar nyelv és irodalom, történelem

Hajtman Andrásné Helmle Szilvia – biológia, természettudomány, etika

Háló Zita Éva – angol nyelv, etika (6.b of.)

Heteyné Schenkerik Ágnes – angol nyelv

Horváth Ágnes Katalin – fejlesztés

Horváth Tibor – matematika (8.a of.)

Kaszásné Kovács Gabriella – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (5.na of.)

Király Tünde – hon- és népismeret, történelem, fejlesztés

Dr. Kollárné Kovács Marianna – német nyelv, német nemzetiségi népismeret (5.nb of.)

Kosztolányi Julianna – magyar nyelv és irodalom, etika (8.b of.)

Kovács Bernadette – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (7.nb of.)

 Kovál László – testnevelés, etika

Krevenka Antal – matematika, digitális kultúra (6.c of.)

Lőrincz László – testnevelés, etika

Lőrincz Mónika – magyar nyelv és irodalom, etika (7.b of.)

Lugosi Istvánné – technika és tervezés, technika, életvitel és gyakorlat, etika (8.n of.)

Lugosi László – biolgógia, földrajz, természettudomány

Márkus Erzsébet – ének-zene

Nagyné Gemeri Linda – földrajz, természettudomány (7.c of.)

Nyíri Márton – történelem, digitális kultúra, hon-és népismeret, informatika

Nyíriné Fürstner Viktória – angol nyelv, etika (5.b of.)

Péter Henriett – német nyelv, etika (6.na of.)

Póczik Eszter – angol nyelv

Róthné Szőlősi Andrea – magyar nyelv és irodalom, történelem, hon- és népismeret

Sebestyén Borbála – angol nyelv, vizuális kultúra

Dr. Selényi Györgyné – kémia

Slezsák Zita – angol nyelv

Szabó Mária – magyar nyelv és irodalom, fejlesztés

Szabó Viktória – magyar nyelv és irodalom, etika (6.a of.)

Vasánczki Gabriella – magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (7.a of.)

Vasvári Katalin – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (7.na of.)

 

Szabadságon, GYES-en lévő kollégák

Cs. Kis Gabriella

Csontos Tamás

Horváth Gyöngyi Julianna