Tantestületünk tagjai

„A tanárt nem a pápaszem, a notesz és a tekintély teszi,

hanem a lélek és az értelem csodálatosan egyesült fogékonysága

a gyermek álmai és vágyai iránt.”

(Juhász Gyula)

Papné Szalai Csilla
igazgató
történelem, angol nyelv

Bársony Anita
igazgatóhelyettes
matematika, testnevelés
Nemeshegyiné Bali Barbara
igazgatóhelyettes
konduktor – tanító
Vitkóczi Henrietta
igazgatóhelyettes
tanító, ének-zene

 

 

Alsó tagozat

Bálint Ira

Bánki Teréz

Beke Józsefné

Benedek-Micsinai Fruzsina

Bereczkiné Juhász Éva

Bónisné Pataki Gabriella

Bozsik Beáta

Dudák Hajnalka

Endesné Bodzsár Csilla

Éles Péterné

Futaky Linda

Gombai-Besenyei Zsuzsanna

Gutpintérné Ugróczky Krisztina

Hirczné Rendek Gabriella

Hőlakiné Danka Gabriella

Kamocsa Tímea

Kaszásné Kovács Gabriella

Kopándi Beatrix

Kozma Éva Petra

Köcski Mária

Kővári Katalin

Kurucz Emese

Légrádi-Szilárd Éva

Lindmayer Zsuzsa

Mesterné Volkán Vivien

Németh Mária

Párniczky Péter Lászlóné

Rátkay Diána

Sarkadiné Rendes Zita

Sebestyén Borbála

Szabó Viktória

Szilassiné Lutz Marianna

Varga-Kis Bernadett

Vasvári Katalin

Vigh-Sülye Klára

Winkler Anikó

 

Felső tagozat

(2022/2023-as tanévben tanított tantárgyak)

Bajkán Katalin – testnevelés, etika (6.a of.)

Baldesweiler Judit Mónika – digitális kultúra, fizika, informatika

Balogh Edit – matematika (5.nb of.)

Dudák Hajnalka – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (7.nb of.)

Dusza Tibor – technika és tervezés, vizuális kultúra

Galgóczi Noémi – magyar nyelv és irodalom, történelem

Hajtman Andrásné Helmle Szilvia – biológia, természettudomány, etika (5.na of.)

Háló Zita Éva – angol nyelv, etika (7.b of.)

Horváth Tibor – matematika

Kaszásné Kovács Gabriella – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (6.na of.)

Király Tünde – hon- és népismeret, történelem, fejlesztés

Dr. Kollárné Kovács Marianna – német nyelv, német nemzetiségi népismeret (6.nb of.)

Kosztolányi Julianna – magyar nyelv és irodalom, dráma és színház, etika (5.b of.)

Kovács Bernadette – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (8.nb of.)

 Kovál László – testnevelés

Krevenka Antal – matematika, digitális kultúra (7.c of.)

Lőrincz László – testnevelés, etika

Lőrincz Mónika – magyar nyelv és irodalom, dráma és színház (8.b of.)

Lugosi László – biológia, földrajz, természettudomány, etika

Maklári Orsolya – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (7.na of.)

Márkus Erzsébet – ének-zene

Nagyné Gemeri Linda – földrajz, természettudomány, etika, könyvtár (8.c of.)

Nyíri Márton – történelem, digitális kultúra, hon-és népismeret, informatika, etika

Nyíriné Fürstner Viktória – angol nyelv (6.b of.)

Róthné Szőlősi Andrea – magyar nyelv és irodalom, történelem

Sebestyén Borbála – angol nyelv, vizuális kultúra

Slezsák Zita – angol nyelv

Szabó Mária – magyar nyelv és irodalom, etika, dráma és színház, fejlesztés (5.a of.)

Szabó Viktória – magyar nyelv és irodalom, etika, dráma és színház (7.a of.)

Szegő Péter – kémia

Urbánné Mező Júlia – fejlesztés

Varga Tibor – matematika

Vasánczki Gabriella – magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (8.a of.)

Vasvári Katalin – német nyelv, német nemz. népismeret, etika (8.na of.)

 

Szabadságon, GYES-en lévő kollégák

Csomai Renáta

Csontos Tamás

Horváth Gyöngyi Julianna

Dr. Selényi Györgyné

Tóth Noémi