Beiratkozás a 2022/2023-as tanévre

Iskolánkban 1-8. évfolyamon folytatunk általános iskolai nevelést, oktatást a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően.

Alsó tagozaton tanítóink és a napközis foglalkozást vezető pedagógusok szoros munkakapcsolata biztosítja az iskolába lépő kisiskolások számára az átmenetet az óvodából az iskolába. Négy év alatt készítik fel őket a felső tagozat nagyobb önállóságot igénylő feladataira.

Kulturált és támogató környezetet biztosítunk tanulóinknak az eredményes életvitelre történő felkészüléshez. Sokszínű tevékenységekkel kívánjuk lehetővé tenni a gyermekekben rejlő képességek, adottságok, tehetség kibontakoztatását, differenciált képzéssel a hátrányokkal küzdők felzárkózását.

Iskolánk a 2022-2023. tanévben négy első osztályt tervez indítani.*

Leendő osztályfőnökök:

1.a Kővári Katalin (emelt angol nyelv 5. évfolyamtól)

1.b Rátkay Diána (emelt angol nyelv 5. évfolyamtól)

1.na Winkler Anikó (német nemzetiségi osztály )

1.nb Párniczky Péterné (német nemzetiségi osztály)

Az 1.a és 1.b osztályainkban az angol idegennyelvet 4. évfolyamtól csoportbontásban tanulják a gyerekek, 5. évfolyamtól emelt szinten heti 5 órában. Elsősorban a beiratkozási körzetünkbe tartozó kisdiákokat várjuk ezekbe az osztályainkba.

A német nemzetiségi nyelvoktatást – az 1.na és 1.nb osztályainkban – a magyar köznevelés részeként valósítjuk meg, betartva az iskolai nevelés-oktatás általános céljait és feladatait. Emellett biztosítjuk a nemzetiség nyelvének tanulását, történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és –teremtést, a német nemzetiségi kulturális identitás kialakítását és erősítését, a nemzetiségi jogok megismerését és gyakorlását. Ennek érdekében a jelentkező tanulók vállalják ezen oktatási formához kapcsolódó emelt óraszámú oktatást és a (városi és iskolai) nemzetiségi rendezvényeken való részvételt.

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy a „Beiratkozás” fülön kísérjék figyelemmel az aktuális tudnivalókat!

* (A beiratkozó gyerekek száma alapján ez módosulhat.)

Dunakeszi, 2022. február 21.

Előző hír
Következő hír